Գործիքներ և պարագաներ

Գնդակ "Спутник" 16 տրամաչափ 21 գ.

Գինը`300 դր.

XE-3072

Գնդակ "Спутник" 28 տրամաչափ 12 գ.

Գինը`300 դր.

BW-7339

Գնդակ "ТАНДЕМ" 12 տրամաչափ 32 գ․

Գինը`450 դր.

AG-3573

Մանրագնդակ կոնտեյներով 11․9 մմ 12 տրամաչափ

Գինը`450 դր.

XY-8303

Մանրագնդակ կոնտեյներով 11․9 մմ 16 տրամաչափ

Գինը`450 դր.

XM-0558

Գնդակ "Магнум" 12 տրամաչափ 52 գ.

Գինը`500 դր.

TO-9857

Գնդակ "Майера" 16 տրամաչափ 27 գ․

Գինը`500 դր.

WT-6343

Գնդակ "Майера" 12 տրամաչափ 34 գ․

Գինը`500 դր.

PJ-8109

Գնդակ "ПОЛЕВА-2" 20 տրամաչափ 20 գ

Գինը`500 դր.

ZW-2768

Գնդակ "Майера" 28 տրամաչափ 15 գ.

Գինը`500 դր.

TW-8995

Գնդակ "ПОЛЕВА-1" 12 տրամաչափ 32 գ

Գինը`600 դր.

AB-9528

Գնդակ "ПОЛЕВА-2" 12 տրամաչափ 29 գ

Գինը`600 դր.

US-5082

Գնդակ "ПОЛЕВА-3" 12 տրամաչափ 28 գ

Գինը`600 դր.

HF-1587

Գնդակ "ПОЛЕВА-5" 12 տրամաչափ 38 գ

Գինը`700 դր.

AN-2122

Գնդակ "ПОЛЕВА-6" 12 տրամաչափ 34 գ

Գինը`700 դր.

GM-8547

Գնդակ "ПОЛЕВА-8" 12 տրամաչափ 33 գ․

Գինը`700 դր.

EH-7658

Գնդակ "АЗОТ" 12 տրամաչափ 35գ․

Գինը`500 դր.

RH-4765

Գնդակ "АЗОТ-Комби" 12 տրամաչափ 35գ․

Գինը`700 դր.

TS-7815

Գնդակ "Стрела" 20 տրամաչափ 22 գ․

Գինը`500 դր.

RS-7881

Գնդակ "Стрела" 16 տրամաչափ 30 գ․

Գինը`500 դր.

IN-3589

Գնդակ "Иванова" 12 տրամաչափ 34 գ․

Գինը`700 դր.

OV-9126

Գնդակ "Պարադոքս" 12 տրամաչափ 36 գ․

Գինը`700 դր.

VN-8694

3x Կոտորակ 6․1մմ

Գինը`500 դր.

BC-3378

3x Կոտորակ 8.38մմ

Գինը`500 դր.

QK-2132

Կոտորակ N 0 4.25մմ

Գինը`1000 դր.

AB-9437

Կոտորակ N 1 4մմ

Գինը`1000 դր.

QU-6496

Կոտորակ N 2 3,75մմ

Գինը`1000 դր.

FL-0054

Կոտորակ N 3 3,5մմ

Գինը`1000 դր.

XR-5515

Կոտորակ N 4 3,25մմ

Գինը`1000 դր.

WR-5363

Կոտորակ N 5 3մմ

Գինը`1000 դր.

HT-9475

Կոտորակ N 6 2,75մմ

Գինը`1000 դր.

VE-4367

Կոտորակ N 7 2,5մմ

Գինը`1000 դր.

SM-0705

Կոտորակ N 8 2,25մմ

Գինը`1000 դր.

SA-7514

Կոտորակ N 9 2մմ

Գինը`1000 դր.

VR-5261

Կոտորակ N 10 1.75մմ

Գինը`1000 դր.

YY-7951

Կոտորակ կիլոգրամով 6/0

Գինը`1500 դր.

QZ-3417

Կոտորակ կիլոգրամով 8/0

Գինը`1500 դր.

HL-1819

Կոտորակ կիլոգրամով 6մմ #21

Գինը`1500 դր.

TR-8618

Կոտորակ կիլոգրամով 6,5մմ #16

Գինը`1500 դր.

CJ-6999

Կոտորակ կիլոգրամով 7,5մմ #12

Գինը`1500 դր.

ZA-5358

Կոտորակ կիլոգրամով 8,5մմ #9

Գինը`1500 դր.

OC-0694

H3 «Պիժ Կոնտեյներ»

Գինը`20 դր.

VD-1801

H10 «Պիժ Կոնտեյներ»

Գինը`20 դր.

FM-8790

H14 «Պիժ Կոնտեյներ»

Գինը`20 դր.

QV-1335

H15 «Պիժ Կոնտեյներ»

Գինը`20 դր.

QW-8964

H17 «Պիժ Կոնտեյներ»

Գինը`20 դր.

GK-7417

H19 «Պիժ Կոնտեյներ»

Գինը`20 դր.

OL-8948

H21 «Պիժ Կոնտեյներ»

Գինը`20 դր.

DG-4817