Փայլախայծ - Блесна

Փայլախայծ 3․5 գր․ | DM-7911

900 ֏

Փայլախայծ 3․5 գր․ | TH-5664

900 ֏

Փայլախայծ 3․5 գր․ | XG-6651

900 ֏

Փայլախայծ 3․5 գր․ | KU-8846

900 ֏

Փայլախայծ 3․5 գր․ | LF-3908

900 ֏

Փայլախայծ 4 գր․ | JF-6103

900 ֏

Փայլախայծ 4 գր․ | DN-6083

900 ֏

Փայլախայծ 4 գր․ | FA-1354

900 ֏

Փայլախայծ 4 գր․ | UP-0105

900 ֏

Փայլախայծ 4 գր․ | XO-4009

900 ֏

Փայլախայծ 5 գր․ | NB-6748

900 ֏

Փայլախայծ 5 գր․ | BE-9830

900 ֏

Փայլախայծ 5 գր․ | CA-3122

900 ֏

Փայլախայծ 5 գր․ | HC-7693

900 ֏

Փայլախայծ 5 գր․ | BY-8969

900 ֏

Փայլախայծ 5 գր․ | DJ-3491

900 ֏

Փայլախայծ 5 գր․ | OD-1076

900 ֏

Փայլախայծ 5․5 գր․ | GR-0322

900 ֏

Փայլախայծ 5․5 գր․ | SE-6325

900 ֏

Փայլախայծ 5․5 գր․ | KD-2915

900 ֏

Փայլախայծ 5․5 գր․ | ZS-0861

900 ֏

Փայլախայծ 5․5 գր․ | KS-1995

900 ֏

Փայլախայծ 6 գր․ | KW-8972

900 ֏

Փայլախայծ 6 գր․ | DY-3957

900 ֏

Փայլախայծ 6 գր․ | WE-8584

900 ֏

Փայլախայծ 6 գր․ | LG-9018

900 ֏

Փայլախայծ 6 գր․ | AY-7495

900 ֏

Փայլախայծ «կալիբելկա» | CT-8935

450 ֏

Փայլախայծ Onlitop S1 | AI-8713

900 ֏

Խայծ-բզեզ կանաչ | OE-8065

350 ֏

Խայծ-բզեզ կարմիր | IM-6091

350 ֏

Խայծ-բզեզ նարնջագույն | MA-4358

350 ֏

Խայծ-բզեզ տուփով | NO-1663

350 ֏