Հայաստանի օձերը

Անդրկովկասյան գյուրզա

Գինը`1 դր.

UL-3232

Շահմար-Դեղնափոր օձ

Գինը`1 դր.

US-8420

Տափաստանային իժ

Գինը`1 դր.

XD-9669

Հայկական իժ

Գինը`1 դր.

OV-3019

Կատվաօձ -ոչ թունավոր

Գինը`1 դր.

QJ-3725

Ջրային օձ -ոչ թունավոր

Գինը`1 դր.

HE-0879