Сайга

Արդիականացված Сайга ակոսափող | QA-5053

Արդիականացված Сайга ակոսափող | AM-2467

Արդիականացված Сайга ակոսափող | UC-3395

Արդիականացված Сайга ողորկափող | WX-7288

Արդիականացված Сайга ողորկափող | LU-3775

Արդիականացված Сайга ողորկափող | TE-6440

Արդիականացված Сайга ողորկափող | YA-7695

Արդիականացված Сайга ողորկափող | VE-7892

Արդիականացված Сайга ողորկափող | NQ-3238

Բռնակ DLG Tactical Сайга (որսորդական տիպի) | JJ-7951

20000 ֏

AK-ի խզակոթի փոխարկիչ Армакон Монолит | DW-7769 | GI-1948

45000 ֏

Խզակոթի ծալվող ամրացում DLG Tactical АК (ֆիքսածի) | NU-9320

30000 ֏

Խզակոթի ամրացում | CZ-1568

20000 ֏

Խզակոթի ծալվող ամրացում DLG Tactical АК | SF-5157

30000 ֏

Խզակոթի ֆիքսված ամրացում DLG Tactical АК | NC-3862

30000 ֏

Խզակոթի ծալվող փոխարկիչ DLG Tactical | TD-3629

20000 ֏

Բռնակը փակող պահեստամաս DLG Tactical | NX-2839

10000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D1 | KS-3530

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D2 | SY-6148

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D3 | JW-6832

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical Com-spec АК | HA-0675

35000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical M1 | AS-2519

35000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical M1 Compact | NF-4071

35000 ֏

Փողակալ АК Сайга | II-0149

20000 ֏

Փողակալ DLG Tactical Сайга (АК) | XC-4790

20000 ֏

Բռնակ փողակալի Black PFG | BC-4452

6000 ֏

Բռնակ փողակալի Tan PFG | DP-4290

6000 ֏

Բռնակ փողակալի հենակով | ZE-3131

9000 ֏

Բռնակ փողակալի DLG Tactical | KJ-7695

10000 ֏

Բռնակ փողակալի DLG Tactical M1 | OZ-4192

15000 ֏

Буфер отдачи затвора АК308 | GJ-2994

6000 ֏

Буфер отдачи затвора AK | YV-5828

6000 ֏