Հայաստանի գետերը

Ազատ գետ

Գինը`1 դր.

OG-7477

Ախուրյան

Գինը`1 դր.

RJ-0025

Աղստև

Գինը`1 դր.

UB-9670

Ամբերդ

Գինը`1 դր.

AS-4160

Արածո (գետ)

Գինը`1 դր.

VE-3587

Արաքս

Գինը`1 դր.

GW-2493

Արփա

Գինը`1 դր.

PK-0178

Արայի

Գինը`1 դր.

MB-1169

Արգիճի

Գինը`1 դր.

LQ-1354

Գեղարոտ

Գինը`1 դր.

GQ-1954

Գետառ

Գինը`1 դր.

BZ-6762

Գետիկ

Գինը`1 դր.

CW-9399

Գեղի

Գինը`1 դր.

YM-4576

Գավառագետ

Գինը`1 դր.

TI-1083

Դալար

Գինը`1 դր.

RA-4876

Դարբ

Գինը`1 դր.

PY-2650

Դեբեդ

Գինը`1 դր.

RM-3937

Ելփին

Գինը`1 դր.

DZ-8217

Եղեգիս

Գինը`1 դր.

SD-2611

Ծակքար

Գինը`1 դր.

BW-2399

Ծավ

Գինը`1 դր.

UQ-0064

Հերհեր

Գինը`1 դր.

YQ-0908

Հրազդան

Գինը`1 դր.

VB-0901

Ձորագետ

Գինը`1 դր.

KD-0784

Ձկնագետ

Գինը`1 դր.

UV-0366

Մանիշկա

Գինը`1 դր.

FF-2052

Մասրիկ

Գինը`1 դր.

YK-0463

Մարմարիկ

Գինը`1 դր.

NN-4657

Մեղրի

Գինը`1 դր.

MV-4868

Մեղրաձոր

Գինը`1 դր.

PR-3226

Մանթաշ

Գինը`1 դր.

TG-1773

Մեծամոր (Սևջուր)

Գինը`1 դր.

XT-0313

Շաղափ

Գինը`1 դր.

TS-4009

Որոտան

Գինը`1 դր.

HD-4566

Ողջի

Գինը`1 դր.

PM-3264

Սելիմագետ

Գինը`1 դր.

VW-1571

Վարդենիս

Գինը`1 դր.

ZS-3748

Վեդի

Գինը`1 դր.

IA-8734

Փամբակ

Գինը`1 դր.

RP-2927

Քասաղ

Գինը`1 դր.

EP-8453