Ակոսափող Հրացան

Карабин СОК-94-03 (420) | ZR-9076

Карабин СОК-94 (520) | BT-0657

Карабин СОК-95 (590) | CC-2348

Карабин ВПО-123-02 (700) 7,62х54 | FZ-4131

Байкал МР-161к (.22LR, օպտիկական նշանոցով) | PJ-0700

Сайга-МК исп.02 223Rem, 415 | EL-5825

Сайга-5,45 исп.033, 341 | UW-0209

Сайга 5,45х39 исп.01 415мм | YW-3460

Сайга-МК 7,62х39 415мм | AA-9264

Сайга-МК исп.033, 341 | PF-8595

Сайга-МК-01 7,62х39 314мм | NL-0709

Сайга-МК исп.030 7,62х39 415мм | CN-2514

TR3; 7,62х39; 415 мм | GM-1931

Тигр исп.01, 7.62x54 , 620мм | UA-4823

Тигр исп.02, 7.62x54 , 530мм | VB-9858