Կարաբիններ

Օղեր Onlitop

Գինը`500 դր.

RW-0722

Տուփով կարաբիններ Ready to fishing

Գինը`500 դր.

YF-5695

Տուփով կարաբիններ Super Strong

Գինը`600 դր.

WJ-2496

Տուփով կարաբիններ

Գինը`600 դր.

GQ-2650

Կարաբին խայծի համար

Գինը`100 դր.

OG-9523

Կարաբին

Գինը`10 դր.

UX-8388

Պտտվող օղակներ

Գինը`20 դր.

BJ-8061

Ձկնորսական եռակողմ օղակ

Գինը`20 դր.

DY-6125

Ձկնորսական կարաբին 0.36

Գինը`20 դր.

BV-3345

Ձկնորսական կարաբին պտտվող օղակներով

Գինը`40 դր.

MX-7004

Ձկնորսական կարաբին օղակով

Գինը`25 դր.

AM-2915

Կարաբին օղակով YM-3010

Գինը`30 դր.

TH-5047

Ձկնորսական կարաբին #1

Գինը`30 դր.

IC-2306

Ձկնորսական կարաբին #2

Գինը`30 դր.

MC-5333

Ձկնորսական կարաբին #3

Գինը`30 դր.

BZ-2198

Maxcatch օղակով կարաբին 30

Գինը`40 դր.

GN-4228

Ձկնորսական կարաբին 1-6 համարի

Գինը`80 դր.

CD-6611

Կարպ մոնտաժ

Գինը`50 դր.

LX-7008

Կարպ մոնտաժ

Գինը`50 դր.

AL-2957

Կարպ մոնտաժ

Գինը`60 դր.

SX-3576

Կարպ մոնտաժ

Գինը`50 դր.

KX-0744

Կարպ մոնտաժ

Գինը`60 դր.

EZ-8687

Կարպ մոնտաժ

Գինը`60 դր.

KZ-7553

Կարպ մոնտաժ

Գինը`60 դր.

VQ-9693

Կարաբիններ Carpfishing

Գինը`80 դր.

AN-3348

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

PQ-6086

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

TN-5976

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

HH-2208

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

OP-7877

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

WM-2203

Կարպ մոնտաժ կոմպլեկտ

Գինը`70 դր.

CB-0653

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

JS-9727

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

CI-8455

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

AN-7942

Կարպ մոնտաժ

Գինը`70 դր.

ZF-7583

Կարպ մոնտաժ պատրաստի

Գինը`2500 դր.

ST-2553

Ռետինե թերմոխողովակ d4.0/2.0

Գինը`1000 դր.

UD-2049

Ռետինե թերմոխողովակ d5.0/2.5

Գինը`1000 դր.

XR-3239

Ռետինե թերմոխողովակ d2.0/1.0

Գինը`1000 դր.

PB-5331

Ռետինե թերմոխողովակ d3.0/1.5

Գինը`1000 դր.

AR-9741

Ռետինե թերմոխողովակ d2.0/1.0 թափանցիկ

Գինը`1000 դր.

XX-7568

Ռետինե խողովակ (Кембрик) Akara

Գինը`1000 դր.

BC-8193

Կարպ մոնտաժ կաթիլաձև 10 հատ

Գինը`600 դր.

JI-8132

Կարպ մոնտաժ 10 հատ

Գինը`600 դր.

CN-6970

Կարպ մոնտաժ 50 հատ

Գինը`1200 դր.

KF-1982

Ոլորապաշտպաններ կանաչ 10 հատ

Գինը`700 դր.

KG-3932

Ոլորապաշտպաններ սև 10 հատ

Գինը`700 դր.

OO-4447

Ոլորապաշտպան ծանրոցով

Գինը`1200 դր.

LO-8370