Օգտակար տեղեկություններ

Անդրկովկասյան գյուրզա

Գինը`1 դր.

UL-3232

Շահմար-Դեղնափոր օձ

Գինը`1 դր.

US-8420

Տափաստանային իժ

Գինը`1 դր.

XD-9669

Հայկական իժ

Գինը`1 դր.

OV-3019

Կատվաօձ -ոչ թունավոր

Գինը`1 դր.

QJ-3725

Ջրային օձ -ոչ թունավոր

Գինը`1 դր.

HE-0879

Առաջին օգնություն. արյունահոսություններ

Գինը`1 դր.

LS-1412

Առաջին օգնություն. աղետներ

Գինը`1 դր.

KX-7709

Արևահարություն

Գինը`1 դր.

ZI-6629

Թունավորումներ, կծածներ, խայթոցներ

Գինը`1 դր.

EO-4498

առաջին օգնության դեղորայքային փաթեթ

Գինը`1 դր.

TE-3290