Փողի երկարացում սեղմում

Փողի ներքին սեղմում 0.25 IC 12տր.

Գինը`6500 դր.

AS-7476

Փողի ներքին սեղմում 1.0 F 12տր.

Գինը`6500 դր.

GR-1751

Փողի ներքին սեղմում 0.75 IM 12տր.

Գինը`10000 դր.

BT-3160

Փողի ներքին սեղմում 0.75 IM 20տր.

Գինը`10000 դր.

PO-7475

Փողի երկարացում-կոմպրեսատոր 0 մմ կոմպրեսատոր

Գինը`20000 դր.

IJ-8963

Փողի երկարացում սեղմում 0․0-1․0 (Сайга-12, ВПО-205)

Գինը`40000 դր.

YZ-7491

Փողի երկարացում սեղմում 0․0-1․0 (ИЖ, Байкал)

Գինը`40000 դր.

ZZ-7865

Փողի երկարացում սեղմում 0․5 մմ

Գինը`25000 դր.

YY-9690

Փողի երկարացում սեղմում 1.0 մմ

Գինը`25000 դր.

JX-5421

Փողի երկարացում սեղմում 0․75 մմ

Գինը`25000 դր.

FA-1161

Փողի երկարացում սեղմում 0․25 մմ

Գինը`25000 դր.

XP-4320

Փողի երկարացում "парадокс"

Գինը`25000 դր.

PV-4804

Փողի երկարացում սեղղմում 0․0 մմ

Գինը`25000 դր.

YR-2016

Փողի երկարացում 30սմ սեղմում 0․0 մմ

Գինը`36000 դր.

FW-1072

Дульная насадка "Бекас" 12 калибр, сужение 0.0мм, L=150мм

Գինը`31000 դր.

YL-4290

Дульная насадка "Бекас" 16 калибр, сужение 0.0мм, L=150мм

Գինը`30000 դր.

HT-6967

Дульная насадка "Бекас" 12 калибр, сужение 1.0мм, L=150мм

Գինը`31000 դր.

HM-9686

Дульная насадка "Бекас" 16 калибр, сужение 1.0мм, L=150мм

Գինը`32000 դր.

MX-3570

Дульная насадка "Бекас" 12 калибр, сужение 0.5мм, L=150мм

Գինը`31000 դր.

OX-8187

Дульная насадка "Бекас" 12 калибр, Парадокс, L=140мм

Գինը`44000 դր.

EM-2562

Дульная насадка "Бекас" 16 калибр, Парадокс, L=140мм

Գինը`60000 դր.

JD-9616

Дульный тормоз-компенсатор ИЛЬИНА на САЙГА-20 калибр

Գինը`74000 դր.

KK-4557

Дульная насадка "Сайга-12" парадокс, L=150мм

Գինը`37000 դր.

KV-4145

Дульная насадка "Сайга-410" парадокс, L=150мм

Գինը`37000 դր.

RS-4867

Дульная насадка "Сайга-12", сужение 0.5мм, L=190мм

Գինը`37000 դր.

TO-9465

Дульная насадка "Сайга-12", сужение 0.5мм, L=150мм

Գինը`37000 դր.

OL-4989

Дульная насадка "Сайга-12", сужение 1.0мм, L=190мм

Գինը`37000 դր.

HI-9941

Дульная насадка "Сайга-12", сужение 1.0мм, L=250мм

Գինը`45000 դր.

QT-2340

Дульная насадка "Сайга-20" парадокс, L=110 мм

Գինը`30000 դր.

QI-5992

Дульная насадка "Сайга-20", сужение 0.5мм, L=150мм

Գինը`34000 դր.

YW-3193

Дульная насадка "Сайга-20", сужение 0.5мм, L=190мм

Գինը`37000 դր.

LR-2545

Дульная насадка "Сайга-20", сужение 1.0мм, L=190мм

Գինը`37000 դր.

GS-8285

Дульная насадка "Сайга-410" парадокс, L=75мм

Գինը`28000 դր.

DI-0507

Дульная насадка "Сайга-410", сужение 1.0мм, L=190мм

Գինը`39000 դր.

HD-7723

Дульная насадка удлинитель "Сайга-410", L=190мм

Գինը`39000 դր.

OM-4240

Дульная насадка удлинитель "Сайга-20", L=190мм

Գինը`38000 դր.

BA-9862

Дульная насадка удлинитель "Сайга-12", L=250мм

Գինը`45000 դր.

QH-4366

Дульная насадка "Сайга-12", сужение 0.5мм, L=85...110 мм

Գինը`26000 դր.

BI-6717

Дульная насадка удлинитель "Сайга-12", L=150мм

Գինը`33000 դր.

JU-0698

Дульный тормоз-компенсатор ИЛЬИНА ГК-1 на ВЕПРЬ-12, САЙГА-12 калибр

Գինը`66000 դր.

TY-0444

Дульный тормоз-компенсатор ИЛЬИНА на САЙГА-410 калибр

Գինը`80000 դր.

GQ-5883

Дульная насадка-удлинитель Вепрь-12, сужение 1.0мм, L=70мм

Գինը`33000 դր.

YC-9659

Дульная насадка удлинитель "Сайга-12", L=190мм

Գինը`39000 դր.

LS-6490

Дульная насадка "Сайга-12", сужение 0.5мм, L=50мм

Գինը`22000 դր.

WT-1094

Дульная насадка-удлинитель Вепрь-12, сужение 0.5мм, L=150мм

Գինը`39000 դր.

CH-5455

Дульная насадка-удлинитель Вепрь-12 "Парадокс", L=75мм

Գինը`39000 դր.

MN-8638

Дульная насадка-удлинитель Вепрь-12, сужение 1.0мм, L=250мм

Գինը`48000 դր.

KH-6118

Дульная насадка-удлинитель Вепрь-12, сужение 0.5мм, L=190мм

Գինը`43000 դր.

TP-4217