Լազեր

Լազեր 532 | XT-4227

6500 ֏

Լազեր 532 nm 8 կմ | NR-2182

10800 ֏

Լազեր լապտերի ամրակով | CX-9136

11000 ֏

Լազեր զենքի ամրակով L-3 | HH-6035

14000 ֏

Լազեր զենքի 11մմ | VK-9743

14000 ֏

Լազեր զենքի Lasersight 532nm | DU-1757

14000 ֏

Լազեր զենքի Gamo 635-655nm | HZ-1065

14000 ֏

Լազեր զենքի Laserscope | LV-9141

27000 ֏