Կոտորակ - Գնդակ

Մանրագնդակ կոնտեյներով 5.7 մմ 12 տրամաչափ | ZW-7377

250 ֏

Մանրագնդակ կոնտեյներով 5․9 մմ 12 տրամաչափ | US-4822

250 ֏

Մանրագնդակ կոնտեյներով 7.5 մմ 12 տրամաչափ | VH-1555

250 ֏

Մանրագնդակ կոնտեյներով 5․25 մմ 16 տրամաչափ | FG-6366

250 ֏

Մանրագնդակ կոնտեյներով 8.5 մմ 12 տրամաչափ | EB-5722

250 ֏

Մանրագնդակ "Тандем" N00 12տր․ | EY-1199

250 ֏

Գնդակ "СПОРТ" 12 տրամաչափ 32 գ. | UK-3542

300 ֏

Գնդակ "Lee" 12 տրամաչափ 28 գ. | PD-9471

300 ֏

Գնդակ "Спутник" 12 տրամաչափ 28 գ. | GF-0107

300 ֏

Գնդակ "Спутник" 16 տրամաչափ 21 գ. | XE-3072

300 ֏

Գնդակ "Спутник" 20 տրամաչափ 17 գ. | JW-2228

300 ֏

Գնդակ "Спутник" 28 տրամաչափ 12 գ. | BW-7339

300 ֏

Գնդակ "Спутник" 32 տրամաչափ 7,5 գ. | GC-0666

300 ֏

Գնդակ "ТАНДЕМ" 12 տրամաչափ 32 գ․ | AG-3573

450 ֏

Մանրագնդակ կոնտեյներով 11․9 մմ 12 տրամաչափ | XY-8303

450 ֏

Մանրագնդակ կոնտեյներով 11․9 մմ 16 տրամաչափ | XM-0558

450 ֏

Գնդակ "Магнум" 12 տրամաչափ 52 գ. | TO-9857

500 ֏

Գնդակ "Майера" 12 տրամաչափ 34 գ․ | PJ-8109

500 ֏

Գնդակ "Майера" 16 տրամաչափ 27 գ․ | WT-6343

500 ֏

Գնդակ "Майера" 28 տրամաչափ 15 գ. | TW-8995

500 ֏

Գնդակ "Майера" 20 տրամաչափ 18 գ. | HV-5140

500 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-1" 12 տրամաչափ 32 գ | AB-9528

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-1" 16 տրամաչափ 27 գ | NA-9261

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-2" 20 տրամաչափ 20 գ | ZW-2768

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-2" 12 տրամաչափ 29 գ | US-5082

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-3" 12 տրամաչափ 28 գ | HF-1587

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-4" 12 տրամաչափ 27 գ | YN-8113

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-5" 12 տրամաչափ 38 գ | AN-2122

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-5" 16 տրամաչափ 29 գ | DF-8302

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-6" 12 տրամաչափ 34 գ | GM-8547

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-7" 12 տրամաչափ 35 գ | EY-6467

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-8" 12 տրամաչափ 33 գ․ | EH-7658

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-10" 12 տրամաչափ 38 գ | BF-6149

700 ֏

Գնդակ "ПОЛЕВА-11" 12 տրամաչափ 38 գ | VL-6187

700 ֏

Գնդակ "АЗОТ-Комби" 12 տրամաչափ 35գ․ | TS-7815

700 ֏

Գնդակ "АЗОТ" 12 տրամաչափ 35գ․ | RH-4765

700 ֏

Գնդակ "Стрела" 16 տրամաչափ 30 գ․ | IN-3589

500 ֏

Գնդակ "Стрела" 20 տրամաչափ 22 գ․ | RS-7881

500 ֏

Գնդակ "Պարադոքս" 12 տրամաչափ 36 գ․ | VN-8694

700 ֏

Գնդակ "Иванова" 12 տրամաչափ 34 գ․ | OV-9126

700 ֏

Մանրագնդակ անցքով 8,5մմ 31,5գր. 12տր. | UN-9549

300 ֏

Մանրագնդակ անցքով 6,2մմ 28գր. 12տր. | MH-3480

300 ֏

Մանրագնդակ անցքով 7,15մմ 32,5գր. 16տր. | TC-2661

300 ֏

3x Կոտորակ 6․1մմ | BC-3378

500 ֏

3x Կոտորակ 8.38մմ | QK-2132

500 ֏

Կոտորակ №0 (4.25մմ) | AB-9437

1500 ֏

Կոտորակ №1 (4մմ) | QU-6496

1500 ֏

Կոտորակ №2 (3,75մմ) | FL-0054

1500 ֏