Կոտորակ - Գնդակ

Մանրագնդակ կոնտեյներով 5.7 մմ 12 տրամաչափ

Գինը`250 դր.

ZW-7377

Մանրագնդակ կոնտեյներով 5․9 մմ 12 տրամաչափ

Գինը`250 դր.

US-4822

Մանրագնդակ կոնտեյներով 5․25 մմ 16 տրամաչափ

Գինը`250 դր.

FG-6366

Մանրագնդակ կոնտեյներով 7.5 մմ 12 տրամաչափ

Գինը`250 դր.

VH-1555

Մանրագնդակ կոնտեյներով 8.5 մմ 12 տրամաչափ

Գինը`250 դր.

EB-5722

Մանրագնդակ "Тандем" N00 12տր․

Գինը`250 դր.

EY-1199

Գնդակ "Lee" 12 տրամաչափ 28 գ.

Գինը`300 դր.

PD-9471

Գնդակ "СПОРТ" 12 տրամաչափ 32 գ.

Գինը`300 դր.

UK-3542

Գնդակ "Спутник" 12 տրամաչափ 28 գ.

Գինը`300 դր.

GF-0107

Գնդակ "Спутник" 16 տրամաչափ 21 գ.

Գինը`300 դր.

XE-3072

Գնդակ "Спутник" 28 տրամաչափ 12 գ.

Գինը`300 դր.

BW-7339

Գնդակ "Спутник" 32 տրամաչափ 7,5 գ.

Գինը`300 դր.

GC-0666

Գնդակ "ТАНДЕМ" 12 տրամաչափ 32 գ․

Գինը`450 դր.

AG-3573

Մանրագնդակ կոնտեյներով 11․9 մմ 12 տրամաչափ

Գինը`450 դր.

XY-8303

Մանրագնդակ կոնտեյներով 11․9 մմ 16 տրամաչափ

Գինը`450 դր.

XM-0558

Գնդակ "Магнум" 12 տրամաչափ 52 գ.

Գինը`500 դր.

TO-9857

Գնդակ "Майера" 28 տրամաչափ 15 գ.

Գինը`500 դր.

TW-8995

Գնդակ "Майера" 20 տրամաչափ 18 գ.

Գինը`500 դր.

HV-5140

Գնդակ "Майера" 12 տրամաչափ 34 գ․

Գինը`500 դր.

PJ-8109

Գնդակ "Майера" 16 տրամաչափ 27 գ․

Գինը`500 դր.

WT-6343

Գնդակ "ПОЛЕВА-1" 16 տրամաչափ 27 գ

Գինը`700 դր.

NA-9261

Գնդակ "ПОЛЕВА-1" 12 տրամաչափ 32 գ

Գինը`700 դր.

AB-9528

Գնդակ "ПОЛЕВА-2" 12 տրամաչափ 29 գ

Գինը`700 դր.

US-5082

Գնդակ "ПОЛЕВА-2" 20 տրամաչափ 20 գ

Գինը`700 դր.

ZW-2768

Գնդակ "ПОЛЕВА-3" 12 տրամաչափ 28 գ

Գինը`700 դր.

HF-1587

Գնդակ "ПОЛЕВА-4" 12 տրամաչափ 27 գ

Գինը`700 դր.

YN-8113

Գնդակ "ПОЛЕВА-5" 12 տրամաչափ 38 գ

Գինը`700 դր.

AN-2122

Գնդակ "ПОЛЕВА-5" 16 տրամաչափ 29 գ

Գինը`700 դր.

DF-8302

Գնդակ "ПОЛЕВА-6" 12 տրամաչափ 34 գ

Գինը`700 դր.

GM-8547

Գնդակ "ПОЛЕВА-7" 12 տրամաչափ 35 գ

Գինը`700 դր.

EY-6467

Գնդակ "ПОЛЕВА-8" 12 տրամաչափ 33 գ․

Գինը`700 դր.

EH-7658

Գնդակ "ПОЛЕВА-10" 12 տրամաչափ 38 գ

Գինը`700 դր.

BF-6149

Գնդակ "ПОЛЕВА-11" 12 տրամաչափ 38 գ

Գինը`700 դր.

VL-6187

Գնդակ "АЗОТ" 12 տրամաչափ 35գ․

Գինը`500 դր.

RH-4765

Գնդակ "АЗОТ-Комби" 12 տրամաչափ 35գ․

Գինը`700 դր.

TS-7815

Գնդակ "Стрела" 16 տրամաչափ 30 գ․

Գինը`500 դր.

IN-3589

Գնդակ "Стрела" 20 տրամաչափ 22 գ․

Գինը`500 դր.

RS-7881

Գնդակ "Պարադոքս" 12 տրամաչափ 36 գ․

Գինը`700 դր.

VN-8694

Գնդակ "Иванова" 12 տրամաչափ 34 գ․

Գինը`700 դր.

OV-9126

3x Կոտորակ 8.38մմ

Գինը`500 դր.

QK-2132

3x Կոտորակ 6․1մմ

Գինը`500 դր.

BC-3378

Կոտորակ N 0 4.25մմ

Գինը`1500 դր.

AB-9437

Կոտորակ N 1 4մմ

Գինը`1500 դր.

QU-6496

Կոտորակ N 2 3,75մմ

Գինը`1500 դր.

FL-0054

Կոտորակ N 3 3,5մմ

Գինը`1500 դր.

XR-5515

Կոտորակ N 4 3,25մմ

Գինը`1500 դր.

WR-5363

Կոտորակ N 5 3մմ

Գինը`1500 դր.

HT-9475

Կոտորակ N 6 2,75մմ

Գինը`1500 դր.

VE-4367